BÁC NÀO CÓ NHU CẦU BÁN LẺ THÌ CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

hàng vip slip nè...
.................................................. .................................................. ...............................

lô 1 tổng 86 sim giá 330/sim, mua lẻ giá bên cạnh.
liên hệ: 09.06.06.06.09 or 0932.368.368

lưu ý: giá lẻ đã giảm nên các bác đừng mặc cả nhé! Thanks!


012 86.86.86.00 __ giá __ 520.000
012 86.86.86.02 __ giá __ 520.000
012 86.86.86.03 __ giá __ 520.000
012 86.86.86.04 __ giá __ 520.000
012 86.86.86.05 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.06 __ giá __ 680.000
012 86.86.86.07 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.08 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.09 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.10 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.11 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.12 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.13 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.14 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.15 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.16 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.17 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.19 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.20 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.21 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.22 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.23 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.24 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.25 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.27 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.28 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.29 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.30 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.32 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.33 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.34 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.35 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.36 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.37 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.38 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.39 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.86.40 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.41 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.42 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.43 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.44 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.45 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.46 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.47 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.49 __ giá __ 360.000
012 86.86.86.50 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.51 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.52 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.53 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.54 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.55 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.56 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.57 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.58 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.59 __ giá __ 680.000
012 86.86.86.60 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.61 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.63 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.64 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.65 __ giá __ 600.000
0128 68.68.666 __ giá __ 3.040.000
012 86.86.86.67 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.68 __ giá __ 12.000.000
012 86.86.86.69 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.86.70 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.71 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.72 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.73 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.74 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.75 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.77 __ giá __ 600.000
012 86.86.86.79 __ giá __ 2.000.000
012 86.86.86.80 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.81 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.82 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.84 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.88 __ giá __ 12.000.000
012 86.86.86.89 __ giá __ 12.000.000
012 86.86.86.90 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.91 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.92 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.93 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.94 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.95 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.97 __ giá __ 792.000
012 86.86.86.98 __ giá __ 960.000

Lô 2 tổng 108 sim giá 310k/sim, giá lẻ bên cạnh. liên hệ: 0906060609 or 0932.368.368

0128 68.68.000 __ giá __ 440.000
012 86.86.80.08 __ giá __ 520.000
0128 68.68.068 __ giá __ 716.000
012 8686.8080 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.80.81 __ giá __ 520.000
012 86.86.80.82 __ giá __ 520.000
012 86.86.80.83 __ giá __ 520.000
012 86.86.80.84 __ giá __ 520.000
012 86.86.80.85 __ giá __ 520.000
012 8686.80.86 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.80.87 __ giá __ 520.000
012 86.86.80.88 __ giá __ 680.000
012 86.86.80.89 __ giá __ 680.000
0128 68.68.111 __ giá __ 636.000
012 86.86.81.18 __ giá __ 520.000
0128 68.68.123 __ giá __ 440.000
0128 68.68.128 __ giá __ 680.000
0128 68.68.168 __ giá __ 1.440.000
012 86.86.81.80 __ giá __ 440.000
012 8686.8181 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.81.82 __ giá __ 520.000
012 86.86.81.83 __ giá __ 520.000
012 86.86.81.84 __ giá __ 520.000
012 86.86.81.85 __ giá __ 520.000
012 8686.81.86 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.81.87 __ giá __ 520.000
012 86.86.81.88 __ giá __ 680.000
012 86.86.81.89 __ giá __ 680.000
0128 68.68.222 __ giá __ 680.000
012 86.86.82.28 __ giá __ 520.000
0128 68.68.234 __ giá __ 440.000
0128 68.68.268 __ giá __ 1.440.000
012 86.86.82.80 __ giá __ 440.000
012 8686.8282 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.82.83 __ giá __ 520.000
012 86.86.82.84 __ giá __ 520.000
012 86.86.82.85 __ giá __ 520.000
012 86.86.82.87 __ giá __ 520.000
012 86.86.82.88 __ giá __ 680.000
012 86.86.82.89 __ giá __ 680.000
0128 68.68.333 __ giá __ 680.000
012 86.86.83.38 __ giá __ 680.000
0128 68.68.345 __ giá __ 440.000
0128 68.68.368 __ giá __ 1.440.000
012 86.86.83.80 __ giá __ 440.000
012 86.86.83.81 __ giá __ 440.000
012 86.86.83.82 __ giá __ 440.000
012 8686.8383 __ giá __ 2.320.000
012 86.86.83.84 __ giá __ 520.000
012 86.86.83.85 __ giá __ 520.000
012 86.86.83.86 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.83.87 __ giá __ 520.000
012 86.86.83.88 __ giá __ 680.000
012 86.86.83.89 __ giá __ 680.000
0128 68.68.444 __ giá __ 440.000
012 86.86.84.48 __ giá __ 520.000
0128 68.68.456 __ giá __ 636.000
0128 68.68.468 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.84.84 __ giá __ 680.000
012 86.86.84.86 __ giá __ 792.000
012 86.86.84.88 __ giá __ 520.000
012 86.86.84.89 __ giá __ 520.000
0128 68.68.555 __ giá __ 716.000
012 86.86.85.58 __ giá __ 680.000
012 86.86.85.80 __ giá __ 440.000
012 86.86.85.81 __ giá __ 440.000
012 86.86.85.82 __ giá __ 440.000
012 86.86.85.83 __ giá __ 440.000
012 86.86.85.84 __ giá __ 440.000
012 8686.8585 __ giá __ 2.320.000
012 86.86.85.86 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.85.87 __ giá __ 520.000
012 86.86.85.88 __ giá __ 680.000
012 86.86.87.68 __ giá __ 520.000
0128 68.68.777 __ giá __ 680.000
012 8686.8787 __ giá __ 2.320.000
012 86.86.88.00 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.08 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.11 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.18 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.22 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.28 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.33 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.38 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.44 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.55 __ giá __ 440.000
012 86.86.88.66 __ giá __ 3.840.000
012 86.868.868 __ giá __ 12.000.000
012 86.86.88.77 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.78 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.80 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.81 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.82 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.83 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.84 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.85 __ giá __ 600.000
012 86.86.88.87 __ giá __ 680.000
012 86.86.88.89 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.88.98 __ giá __ 680.000
012 86.86.88.99 __ giá __ 2.000.000
012 86.86.89.80 __ giá __ 360.000
012 86.86.89.81 __ giá __ 360.000
012 86.86.89.82 __ giá __ 360.000
012 86.86.89.83 __ giá __ 360.000
012 86.86.89.84 __ giá __ 360.000
012 86.86.89.86 __ giá __ 1.200.000
012 86.86.89.87 __ giá __ 360.000
012 86.86.89.89 __ giá __ 4.720.000
.................................................. ..............

LH: 09.06.06.06.09 hoặc 0932.368.368 Thanks all!