toàn bộ sim nguyên kít để mãi mãi
kick hoạt tk có 50k
giá 5 sim là 2700k
10 sim 5300k
ai cần call 0963051888 nhé
lô 1
01654.20.6789
016.575.46789
016.757.16789
01645.20.6789
01634.01.6789
lô 2
01.6467.06789
01675.04.6789
0164.910.6789
016.994.36789
016.339.46789