CALL: 0906.59.3535- 01675.898989 (Ms.Hạnh)

A Em ở sài gòn mua sim giao dịch tại địa chỉ:


  • Quán Cà phê LIMPO 263 Tân kỳ Tân quý,P.Tân Sơn Nhì,Quận Tân Phú,TP,HCM


A Em ở tỉnh khác giao dịch qua đường bưu điện nhé

  • Theo gói COD : Nhận sim rồi thanh toán nhé


Xem thêm các số khách nhấn vào đây nhé

0932.47.8585 === 1,000

0915.91.7968 === 1,000
091.78.36779 === 1,000
091.78.33679 === 1,000
0906.49.1998 === 1,000
0982.19.9494 === 1,100
0982.18.9292 === 1,100
0982.17.9494 === 1,100

0935.86.2727 === 1,100
0935.34.7997 === 1,150

0982.19.6767 === 1,200
0982.08.6767 === 1,200
0975.40.7939 === 1,200
0969.32.1984 === 1,200
0964.94.1995 === 1,200
0964.08.1994 === 1,200

0948.49.7968 === 1,200
0947.87.7968 === 1,200
0935.684.486 === 1,200
0935.42.9797 === 1,200
0934.978.878 === 1,200
0934.866.466 === 1,200
0934.86.3786 === 1,200

0927.68.5968 === 1,200
0923.87.8887 === 1,200
0982.14.9797 === 1,300
0943.765.777 === 1,300
0982.04.9797 === 1,350
0935.54.6866 === 1,400
0935.48.3636 === 1,450

0987.06.7939 === 1,500
0982.23.9797 === 1,500
0982.21.9797 === 1,500
0945.206.777 === 1,500
0935.66.7866 === 1,500
0935.56.3838 === 1,500
0935.46.3838 === 1,500

0982.08.9797 === 1,550

0938.53.8383 === 1,600
0935.9988.11 === 1,600
0932.586.386 === 1,700
0935.50.6686 === 1,800
0935.78.0878 === 2,000
0935.684.686 === 2,000
0935.554.200 === 2,000

0912.76.6879 === 2,000
09.8337.9337 === 2,000
0934.99.1133 === 2,200
0932.28.4747 === 2,200
0935.99.8833 === 2,300
0935.11.4747 === 2,300
0905.426.555 === 2,300
0935.33.7722 === 2,450
0935.99.8855 === 2,500
0906.44.8833 === 2,500
0934.99.1155 === 2,600
0936.79.4747 === 2,650

0976.86.4747 === 2,700
0916.066.555 === 2,800
0942.27.3939 === 3,000
0947.92.3939 === 3,300
0935.72.3939 === 3,300
09.7812.7812 === 3,300
0906.51.3939 === 3,450
0946.593.593 === 3,500
0945.593.593 === 3,500
0935.936.935 === 3,500
0908.86.2686 === 3,800
0925.21.2223 === 4,000
0943.901.888 === 4,200
0935.824.666 === 4,500
0978.610.610 === 4,800
0949.19.0000 === 5,000
0948.193.888 === 5,000
0945.379.888 === 5,000
0983.88.3377 === 5,500
09.8337.8337 === 5,800

0934.93.7999 === 6,000
0932.493.888 === 6,500
0934.77.4567 === 6,800
0906.440.999 === 7,000
0905.51.8866 === 7,200
0935.936.888 === 8,500
0935.218.999 === 8,500
0934.91.9293 === 9,000

097.797979.4 === 9,900
0935.15.1617 === 15,000
0935.82.6868 === 20,000
0945.38.7777 === 25,000

XEM THÊM CÁC SỐ KHÁCH CLICK HERE