Bảng Sim Update mới đây !!!!
Nhận sim mới phải gửi tiền nhé !!! Yên Tâm Mua hàng


**UY TÍN LÀ VÀNG**


Mua sim liên hệ 0944429333


0962 711 722 ................. 1,4 tr
0988 212 312 ................. 1tr2
0964 221 332 ................. 800k
0964 48 46 48 ................ 900k
0964 11 12 15 ................ 900k
0964 404 414 ................. 1tr
0967111994 1tr9
0967671993 2tr5
0972901995 1tr9
0983731995 2tr
0983821996 2tr
0972151996 1tr9
0983821997 1tr9
0973131998 1tr9


09444 78 555 ................. 1,5 tr
09444 30 555 ................. 1,5 tr
094444 5 111 .................. 1,8 tr
09 4343 6810 ..................600k