Lên ssc tìm:
Sim đẹp sim vip đều ra;
Tìm con sim rác sao mà khổ ghê.
Mấy con sim rác sim cùi;
Qua cò qua lái tức thì chai hai.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy hài;
Lập luôn topic công khai kiếm tìm.


tìm các em:
09vt 713336
09vt hoặc mobi 180188
09MB.199.133

Tìm mãi chẳng ra AE biết hành tung hay đang nhốt em nó thì cho em hay nhé.
AE đi ngang đá đít em cái luôn.
Cam kết đá qua đá lại 100% + Thanks nhiệt tình
Xin cám ơn toàn thể ACE.