cần thanh lý 2 e rác -)vnofix dưới mọi hình thức!!!!call 0949266688
0984858687 25tr
0987445678 17tr