Mới tậu e 097.543.8910 = 850k.Lùi như tiến , tiền như núi.Bác nào kết PM 0986.674.674=((