0965.854.123
0965.952.123
0965.542.123
giá lô: 240k/sim
giá lẻ: 400k/sim

0963.001.331 (0963.00.1331)
giá 650k

0965.443.663 (0965.44.3663)
giá 650k

Sim nk mãi mãi