0964 49 49 49 anh em lâm Đồng vào chén nhé giá em nó hôm nay chỉ 25 Triệu thôi......................liên hệ : 0963 49 49 49