09.64.61.61.61
09.6x.6x.6x.6x

Sim đã kít sang tên toàn Quốc
Giá : 25Tr


LH: Huỳnh
09
34.040.040
0944.040.040


YM! SoDepPhamHuynh
Adr: 18/8 Bình Hòa Thuận an Bình Dương