Cần bán Gấp E 0975555563 2,8tr, no fix đi nhanh trong ngày. Ai kêt pm 0985555536 tks