Như tiêu đề 0919829928 + 01296007979 = 1M
0919829928 đã kích TK 200K
01296007979 chưa kích

Liên hệ: 0944965368