[SIZE=4]Cần thuê nhu cầu như sau:

- Nhà trong hẻm (nguyên căn) : diện tích nhỏ thôi không cần rộng.

- Mặt bằng nhỏ (