Giá cho e nó ra đi theo chồng là 13tr9. Ply

Như tiêu đề do không có nhu cầu dùng nữa nên muốn share lại con sim yêu thích của mình cho những ai cần dùng. Ngoài ra sim còn có ý nghĩa "Mãi phát tài mãi phát tài". Ai có ý muốn mua liên hệ Bảo 09.09.283.283 -)d