0983724886

0985794886

0989207886

0983375886


4 em đuôi 886 đầu đẹp giá 1 triệu. LH:
0965.198198 ae nhé.

Sim mới tinh 100% nguyên kit.