cần vt 09 đuôi 02798 ae nào có show hàng nào. Giá chuẩn Luôn ạ

sms qua 0944429333 giùm em. Thanks