Dọn bảng còn sót lại em Vietnammobi duy nhất:
0928 920 920 ===== 600k
Call 0944 80 83 83

0948 778899 ( A/e vui lòng không SMS quảng cáo vào số này Thank! )