09688686xx
0968.86.86.17
- biển số Thái Bình
0968.86.86.43
- biển số Đà Nẵng
0968.86.86.25
- biển số Lai Châu
0968.86.86.44
- biển số...ếu biết )

sim đôi nguyên kit
Giá 750k/sim