Ac nào có thông tin về số cmnd, số tài khoản , hay những thông tin liên quan thì cung cấp cho mình nhé. Mình sẽ nhờ chinh quyền can thiệp kẻ lừa đảo này . Ac nào bị lừa thi bỏ ra chút thời gian viết một đơn tố cáo gởi về địa chỉ của mình, mình sẽ gom hết lại để làm việc này. Sms để có đia chỉ. Trân trọng thông báo.