Tình hình là em cần bán nhanh con sim 0905343333 giá ra đi là 16tr
Anh em ai kết call 0986 74 74 74