bác nào có máy sumo gia tốt buzz em phát nh
sẵn truy tim mấy tên 09 vina ,vt, mobi
dạng liêng hoặc tứ quý ngũ quở giữa đít 68 hoặc 86 ,79
lh: 0962 480 480--0978 557 778
yahoo: quhungmobile
email: quochungktht@gmail.com
;