Bán:
0988.68.3939
098.868.3939
Trả trước nguyên kít
Giá chuẩn 6t8 KMC
Lh: 0169.666.8888