Cần nhập 200 con hoặc hơn ngày sinh dd/mm/yy để bán lẻ
anh chị em có pm em 0966.254.888 với ah. Anh chị em spam giúp em với ah. Tks cả nhà ợ