Khách cần gấp 081083 ưu tiên 098. Bác nào có vào lượm lúa nhé