Sim NK fulltime

0968.39.4789
0967.60.7789
0967.540.789
0967.30.1789
Giá : 550k/sim nofix chốt call : 0968.586.586