0994.880888...... 6,5tr
018.8388.8988.......... 900k
0924h.168.179.............. 1,9tr
092.45.16886................. 900k
0929.62.6886............... 1,9tr
0926.57.5678 ......................2,3tr
0996.44.6886
0996.446.886 ...................1,5tr
0994.996.993 .....................900k đại lộc, đại tài
0996.776.886
0996.77.6886........... 1,7tr Tiến đều 776.886, một dãy chỉ 6789
096648.7939 ..........................350k
09426.24568 .........................350k
094.262.4568
0922222343 + 0922.22.23.43 ............900k
01888111186....................800k
0929 616 212 ....................500k
09244 23468 .....................500k
09244 244 79....................... 500k
09244 244 86 ........................500k
0934566672 ...........................200k
0124689 3886....................... 200k

Đầu số vàng 099 VIP tài khoản 1 tỷ
099 667 0 667................... 900k Tài khoản gọi ngoại mạng 700k
0993 722 733..................... 600k
099 372 2 372........................ 300k
099 373 0246 .........................900k
0993 833 000 ...........................600k
09937 22779 .............................200k
09937 22668........................... 300k
099 60 60 611.......................... 300k
09960 02489 ...............................300k
0996 185 158 ..............................500k
099 62 64 68 1.......................... 200k
Tứ quý giữa, lục phát 99338866 vip tài khoản 1 tỷ
01999 122223 .........................600k
01999 300003 ...........................600k
01999 677778 .........................600k
01999 33 88 66 ....................900k Trường tài phát lộc
019999 23579..................... 900k
01999222822..................... 600k
01999 134 134 .......................600k
095 321 0000 2tr lùi như tiến, khuyết tử