0986.41.11.22
0986.32.11.22
0986.38.11.22
0986.13.11.22
0987.54.11.22
0987.59.11.22
0988.54.11.22
0988.57.11.22
0985.71.11.22
Giá 2tr8/9sim

0973.85.22.33
0986.74.22.33
0986.75.22.33
0986.57.22.33
0986.41.22.33
0986.42.22.33
0986.47.22.33
0987.59.22.33
0987.45.22.33 Giá 2tr8/9sim Sim nguyên kít,để mãi mãi ko hạn kít,kít lên tk 50k tomato LH Mr Phú 0969.39.33.88-0622.47.47.47