Sim nguyên kit,fulltime
0967 609 619 _____ 650K
0969 65 79 65 _____ 600K
0969 652 799 _____ 350K
0969 652 599 _____ 350K
0969 65 75 99 _____ 400K
0969 65 75 88 _____ 400K
0969 652 988 _____ 350K
0969 657 969 _____ 350K
0965 865 867 _____ 350K
0969 669 890 _____ 300K
0969 668 990 _____ 400K
0969 65 78 98 _____ 350K
0969 65 29 59 _____ 300K
0969 65 79 59 _____ 350K
0969 653 696 _____ 400K
0969 652 696 _____ 350K
0982 982 377 _____ 350K
0985 32 82 83 _____ 400K
0988 189 515 _____ 250K
0966 72 47 72 _____ 300K
0966 70 12 70 _____ 300K
0966 694 690 _____ 250K
0966 698 692 _____ 300K
0974 302 502 _____ 250K
0965 20 01 91 _____ 400K(năm sinh)

0964 09 12 92 _____ 400K(năm sinh)
0968 088 658 _____ 300K

HOTLINE:
0965.180.180

Chúc tất cả vui khỏe và thành công.thanks