call: 969696.586

0966186866--sim chính chủ
0968868618--dk

chỉ nhận chốt nhé, tránh mặc cả. thanks!