0966.299.777 _______ 3,500,000 ₫

0966.376.777 _______ 3,000,000 ₫

096.779.6777 _______ 3,500,000 ₫

09668.25777 _______ 2,500,000 ₫

0967960777 _______ 2,200,000 ₫

09.6665.3777 _______ 3,000,000 ₫

0967.95.3777 _______ 2,200,000 ₫

TẤT CẢ ĐỀU LÀ SIM NGUYÊN KIT, ZIN 100%
Call: 0962.056.056 - 0979.377.377