0986.41.11.22
0987.59.22.33
0987.45.22.33

0986.57.8558
0965.898.279
0968.40.1469
01648.106.106

giá 1tr5/cả lô
Sim nguyên kít,full time để mãi mãi,trả trước kít lên tk 50k

call mr phú 01999.159.159