...............lô thần tài................
0965.96.1139....................350k
096.84.82.239...................350k
09656.04.799....................550k
09696.10.339....................550k
0976.910.339....................550k
09838.57.339....................550k
0964.75.00.79...................550k
0964.016.079....................550k
0964.894.279....................550k
0964.824.379....................550k
0964.736.479....................550k
0965.906.479....................550k
0965.693.479....................550k
096.4680.879....................550k
0965.23.1479....................750k
0964.57.1279....................750k
0964.776.479....................750k
0964.754.179....................650k

cả lô giá 180k/sim

..........lô tam 2:......................
096.796.1222...................850k
096.24.29.222..................850k
09646.95.222...................750k
09647.28.222...................750k
09647.21.222...................750k

cả lô giá 550k/sim


giá đã chuẩn ace có nhuu cầu
call 0964.08.8686-0947.04.8666-096.33133.96
http://simphung.vn