09777 46789 Cần Giao Lưu Với 09vt Tam Hoa Kép Hoặc 09vt 919191 Bù Thêm Tiền ! Bác Nào Có Shop Hàng Luôn Cho Em Nhé . Thanks Các Bác Đã Đọc Tin -)v-)v-)v