Bán cặp 8686 quá đẹp cho cặp tình nhân. Cặp có 1 sim gói Tỉ Phú 1 nên gọi cho nhau thoải mái luôn.


0993 38 8686

0993 63 8686
Cặp 6 Triệu