Cần sim 10 số mibi đuôi 68 tiến đẹp. Ai có pm cái. Có khách đang cần. Thank anh em.
Sms 0984878782 phạm