ACE có vui lòng sms sim + giá vào số 0913989799. Cảm ơn nhiều