Bác nào có pm e nhé . 0914 947 947. mọi người lỡ vô đọc up phụ e 1 tin với nha. Chúc a e sim số luôn gặp nhiều thành công trong buôn bán .:|. Thanks all!!!