(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(* )(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(* )(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)
(*)

Tình trạng sim đã kích
0968.
25.25.25
giá 32tr
Kết call Thơ
0965.25.25.25