0988.57.11.22
0985.71.11.22
0986.41.11.22
0986.13.11.22
0987.59.11.22
Giá chuẩn 1tr5/lô,no fix

0973.85.22.33
0986.47.22.33
0987.59.22.33
0987.45.22.33
0986.57.22.33
Giá 1tr5/lô,nofix
Sim trả trước nguyên kít
LH Mr Phú 01999.159.159