Hiện đang dư 1 sim Viettel 096 796 3.3.3.3 bán giá 9.999.999 đ sim chính chủ chuyển nhượng toàn quốc.
Liên hệ: Mr Tiến - 097 sáu tám sáu 6789