Như tiêu đề bán nhanh em: 0969.28.28.26 1,8t

sim nguyên kit, bán trong nội thành HN
LH : 0969168368