0909.416.888
tk c
ó ~150K
giá 4300K bao sang tên
hàng cổ ý nghĩa và chất
lượng hok cần phải trải nghiệm

do cần tiền lên bán lỗ trong ngày 20/09/2013 lên anh em đừng mặc cả nhé
hàng để 1 năm nay chỉ nạp tiền hok bị quấy rầy
anh em báo khách vô tưcall:0985.022.222