0984 96 96 96 = 46tr
0982 13 13 13 = 28tr
0978 15 15 15 = 26tr

0944 012 012 = 11tr
0943 012 012 = 10trGiá thu về AE liên hệ Tuấn 0989.468.468 để có giá tốt nhất !