Lễ ký kết thành lập Liên doanh F-AGREX tại Việt Nam.
Liên doanh này được thành lập với mục đích triển khai các dịch vụ Gia công Quy trình Doanh nghiệp toàn cầu (Global BPO), hay còn gọi là dịch vụ thuê ngoài. Đây là Liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực BPO của AGREX tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN).