0948.562.562...2800k

0947.562.562 - 3500k...giá fix 2800k

0947.05.39.79 - xong

0947.620.621 - 400k...300

0942.807.789...700k...600

0947.721.789...800k...700

0949.050.789...1500k ( năm sinh 0949.05.07.89)...1400

0945.151.789...1500k (094.51.51.789)...1400mua từ 2 sim trở lê có fix. Vào tên chính chủ
lh: 0918.35.7373 - 09.1515.0606