Call: 0963335888
SMS: 096666810

Toàn bộ sim nguyên kít, chính chủ. Giá đã rất chuẩn, chỉ fix cafe.


096.757.3333=11.5

096.771.3333=11.5
096.960.2222=9.5
0965.38.2222=9.5
096.4242222 =9.5
097.4494999 =6
0975.494999 =6

0974.377.888=5.5
0974.622.999=5.5
0976.411.999=5.5
0978.023.999=5.5
097.55.44.999=6.5
0967.599.666 =4
09.77.99.88.22=6