[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#0000FF]
[B][URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/loc-binh-go-nu-doi-lo-loc-binh-lbn25/"]Lộc bình gỗ nu[/URL] - Đôi lọ lộc bình LBN25[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#008000][B](Quà tặng mang tài lộc đến cho gia chủ)[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]Chất liệu : [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000]Gỗ Nu nghiến[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]Kích thước :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000] Cao 60cm * Rộng 35cm Giá 00.000 VNĐ [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]Nơi sản xuất :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải - Tam Sơn[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#800000][B]Giá hàng hoàn thiện chưa[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000] VAT[/B]: 38.6 [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]VNĐ/[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]-DT : 02403856218 - 0972690610[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
Hàng giao trên toàn quốc=giá bán+cước vận chuyển
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#0000FF](Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#0000FF][B]Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]WEBSITE : [URL="http://noithatphongkhach.net/"]http://noithatphongkhach.net[/URL][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#0000FF][B] WEBSITE : [URL]http://noithatphongthuy.net.vn/[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B] [URL=http://s1255.photobucket.com/user/dgphuhai/media/3773ca77-30a3-4c58-a653-559e34f133c6_zps8372c738.jpg.html][IMG]http://i1255.photobucket.com/albums/hh639/dgphuhai/3773ca77-30a3-4c58-a653-559e34f133c6_zps8372c738.jpg[/IMG][/URL]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#008000]
[B][URL="http://noithatphongkhach.net/"]Đồ Gỗ[/URL] - [URL="http://noithatphongkhach.net/noi-that-phong-khach/bo-ban-ghe-phong-khach-au-a-tay-hop-msau-3a/"]Bộ bàn ghế phòng khách[/URL] - [URL="http://noithatphongkhach.net/"]Đồ Gỗ Đồng Kỵ[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]