SIM trả trước chỉnh chủ chuyển tên hợp đồng nhanh gọn:

091.421.5588 400K
091.421.5599 400K
0945.11.5656 400K
0948.11.5656 400K
0919.983.989 400K
094.214.8989 1.100K
091.490.8899 1.800K
094.505.3555 1.800k

Liên hệ (Only call pls): 0917856678