3sim 500nghìn
093.648.3000
093.697.4000
097.294.8286
LH: 099.365.0999

giá trên chưa tính phí vận chuyển