Smartphone và máy tính bảng gây áp lực lớn với các nhà sản xuất PC.

*
Theo kết quả khảo sát PC Châu Á/Thái Bình Dương hàng quý của công ty phân tích thị trường IDC, trong 3 tháng cuối năm 2012, thị trường máy tính Việt Nam đã tăng 20,5% so với quý trước và tăng 3,4% so với quý 4/2011, đạt 638 nghìn chiếc.